START

OM OSS

HISTORIA
från trakten

SEVÄRDHETER

AKTIVITETER

PROTOKOLL

ÅRSBERÄTTELSE

UTFLYKTER

 

Välkommen till Fläckebo
Hembygdsförening!

På vår hemsida hittar du våra sevärdheter och aktiviteter, litet historia om trakten samt protokoll från våra möten.

Det går bra att kontakta oss på: info@flackebo.org

HISTORIA
Fläckebo hembygdsförening bildades 1913 och är den äldsta på landsbygden. Den första sammankomsten ägde rum i Hagaberg den 3 april 1913. 30 personer deltog i detta första möte. Föreningens syfte var att skapa trivsel och gemenskap i byn. Under mötena som ägde rum två gånger per månad sjöng man och läste högt.
Under 1930-talet började medlemmarna i föreningen att bygga upp hembygdsgården på Granudden i Fläckebo.

Välkommen till
Fläckebo!

Fläckebo har fått sitt namn av "den flata sjön". Sjön hette ursprungligen Flattian.

Webmaster:
Nataljia von Knorring
Amanda Studio Design 2005

Årsmöte den 25 februari kl. 14:00
i församlingsgården.

OBS! Nytt bankgironummer: 5234-2060

Vill du se "Odendisa spelet" tryck här

logo

Fläckebo hembygdsförening har blivit tilldelad ett bidrag på 15 000 kr. från Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening för uppförande av informationsskyltar och markarbeten vid Hembygdsgården.

INFORMATION:
En bok av Jan Carlsäter "Några anteckningar om Wefde och Gussjö byar innan laga skiftet samt om godskomplexet Rörbo-Axholm de senaste 700 åren."
Boken är till en stor del avsedd som bas för vidare förskning i de byar, gårdar och släkter som berörs.

Boken finns att köpa i Svartådalens Bygdeutveckling i Västerfärnebo.
Kan beställas direkt av Jan Carlsäter 0224-74 50 09, 070 -542 26 95;
carlsater.vefde@telia.com eller
Hans E. Larsson 021-523 38,
070-223 00 79; hasse@tringa.se

,