FÖREGÅENDE

På Byberget kan man finna gamla husgrunder. Byn Hassmyra låg koncentrerad på det berget. Branden som totalt förstörde byn påskyndade lagaskiftet 1858.

NÄSTA