HISTORIA

Byberget
På Byberget intill Fläcksjön, stod bosättningar åtminstone för 1000 år sedan.
Hassmyra brann dock ner 1610 den återuppfördes och total förstördes av åsknedslag
och brann igen den 10 augusti 1858. Lagaskiftet som hade påbörjats påskyndades av branden.


Braheholmen (Anknytning till Rörbo)

Sägnen om kärleken mellan Ebba och Gustav II Adolf och tavlorna i paviljongen.
Gustav II Adolf var förälskad i Ebba, men änkedrottningen lät Ebba giftas bort med Jacob.
Tavlorna i paviljongen är troligen från samma tid som paviljongen byggdes. Den stora tavlan föreställer Ebba Brahes och Jacob de la Gardes bröllop, så som sägnen berättar den. Sägnen lyder att Gustav II Adolf fick underrättelse om Ebbas och Jacobs bröllop. Han red i sporrsträck från krigsfältet för att hindra giftermålet. Han lät hästen simma 2 km över Fläcksjön istället för att rida runt sjön, men han kom för sent. Bröllopet var i full gång när han kom fram till Axholmsslott. Änkedrottningen Kristina är med på tavlan och ser ut att vara nöjd med giftermålet. Sägnen berättar att änkedrottningen förvarnade Ebba om att hennes son Gustav II Adolf inte kommer att gifta sig med Ebba. Hon skrev med en diamant ring på ett fönster (till Ebba):
"Det ena du vill det andra du skall, så brukar det gå i dylika fall".
Ebba skrev på fönstret "Jag böjer mig för viljan din och finner mig i lotten min".

Tavlan över ingången (dörren) visar hur Ebba Brahe mottager morgongåvan från Jacob de la Garde (Runsa i Uppland i verkligheten).
En tavla med bild av Axholm finns i familjen Posses ägo. Tavlan är en kopia gjort 1770 efter en förlaga från 1736. Familjen Posse bor idag utanför Linköping.

Medaljongerna som finns på var sin sida av dörren är bilder av Ebba Brahe och Jacob de la Garde.

I Runda rummet finns ett porträtt av Gustav II Adolf. Inskriptionen under denna är:
Ej var någon rättvisare än han och större i krigiska bedrifter och fromhet.

Efter berättelse av Jan Carlsäter (text: Elisabeth Quasthoff och Natalija von Knorring)

HISTORIA OM BRAHEHOLMEN

1300-talet
Efter Digerdöden på 1300-talet låg Rörbo troligen öde.
Det har hittats en gravsten efter Margareta de Röre från 1333. Denna gravsten låg tidigare i golvet i Fläckebo kyrka, men senare murades den in i koret (i den södra delen av Fläckebo kyrka). Fläckebo kyrkas äldsta del uppfördes i slutet på 1400-talet och ombyggdes 1790.

1336 fanns ett herresäte i Rörbo (Rörbro). Det finns papper undertecknade av Ingebjörn från den tiden. I Riksarkivet finns ett brev från Rörbo daterat 1413.
Ebba Brahe var dotter till Magnus Brahe som ärvde Rörbo. Ebba ärvde Axholm
efter sin far. Magnus Brahe hade en syster som också hette Ebba Brahe, gift med Erik Sparre.


På 1400-talet
förvaltades godset Rörbo från Åkerö, Sörmland.
Brahesläkten var ingift i Åkerö.
Var Rörbo herresäte har legat är okänt.
På 1400-talet var Rörbo troligen redan förfallet.


Arvsskifte under 1500-talet.
1590 ärvde Magnus Brahe Rörbo godset efter Pär Brahe. På 1590-talet byggde Magnus Brahe Axholmsslott på holmen i Fläcksjön. Slottet var byggt i sten med torn, spiror och koppartak. Slottet var så stort som nuvarande platån på Braheholmen.

I Ebba Brahes (Magnus Brahes dotter) bouppteckning 1674 nämns 2-vånings stenhus, stora övre salen, stora nedre salen, silverkammaren, borggårdskammaren, grevinnans kammare. Husgeråd: 16 ekstolar, bord, vävd turkisk tapet, tavlor, 8-armad silverkrona, franska randiga tapeter. I det historiska arkivet i Lund finns räkenskaper om flera hus.
Förutom slottet finns en borggård med byggnader, bl a glashus, smedja, borggårdshuset, stugan vid porten.
Axholm rasade ihop i mitten av 1700-talet.

1600-talet
På 1600-talet nämns Axholmslottet (Stenslottet) på holmen i Fläcksjön. Den fasta broförbindelsen förföll på 1700-talet.

Ebbas verkliga öde
1611 var moderlösa 16-åriga Ebba Brahe vid hovet i Stockholm. Ebba lärde känna Gustav II Adolf och de fattade tycke för varandra. Ebba Brahe var från en adlig släkt och kunde mycket väl gifta sig med kungen, dock ville änkedrottningen Kristina mor till Gustav II Adolf öka Sveriges makt genom ett gifte av sin son med en tysk prinsessa.

1615 arrangerades med stor sannolikhet (på förslag från Gustav II Adolf ) ett frieri från Jacob de la Garde till Ebba Brahe. Jacob de la Garde var en nära vän till kungen, en duglig fältherre och förvaltare. Frieriet ägde rum på Axholm hos Magnus Brahe via sändebudet Horn. Midsommardagen 1618 stod bröllopet mellan Ebba Brahe och Jacob de la Garde i Storkyrkan i Stockholm.

Ebba Brahe födde 14 barn. Hon var mycket duglig affärskvinna. Ebba utvecklade Svanå bruk (Siguls kvarn). Svanå bruk anlade en park på stenhusholmen och anställde trädgårdsmästare. 1675 anlades Hålldammarna vid Hällsjön och därmed sänktes Fläcksjön.
Ebba förvaltade även Hörnsjöfors.

Rörbro/Axholm
1683 kunde man se stenlämningar efter slottet i Rörbo.

Källaren på nuvarande Axholmsgård kan vara från 1600-talet.

1800-talet
På 1800-talet fanns ett mejeri på Axholm. Mejeriet tog hand om mjölken från den stora ladugården vid Skillberg. Paviljongen som står på holmen idag tar upp bara en del av platån där slottet stod förut. Greve Posse byggde paviljongen c:a 1807. Paviljongen liknar Axholmsslott, se bild.


Ägande av Axholmsslott på holmen.
1500-talet Magnus Brahe -> Ebba Brahe gift de la Garde -> Ebbas son Pontus de la Garde-> familjen Posse till slutet av 1800 talet -> Svanå bruk ->Surahammars bruk ->
V-G Lundqvist. V-G Lundqvist skänkte holmen till Fläckeboförsamling år 1914, med garanti om att holmen skulle vårdas till eftervärden. Ett villkor var att tavlorna skulle hämtas från Sura kyrkan och sättas upp i paviljongen. Flaggstången som finns på Braheholmen idag är daterad från 1914.
Odendisastenen ligger alldeles intill Gammelgården. Läs mer...

 

START

OM OSS

HISTORIA
från trakten

SEVÄRDHETER

AKTIVITETER

(reserv)

ÅRSBERÄTTELSE

GAMLA BILDER

 

Webmaster:
Magnus von Knorring
Amanda Studio Design 2005