Gamla Fläckebobilder (m. m.):..

Odendisastenen 1900
Odendisastenens resning, år 1900.

Fläckebo 1902.
Fläckebo, år 1902.

Fläckebo 1910

Fläckebo, år 1910.

 

1918
Fläckebo, år 1918.                                                           (4 bilder införda av nya webmastern)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här är en intressant video om framställning av järn ur myrmalm, väldigt vanligt på vikingatiden: Tryck => "Vikingajärn"
Myrmalm förekommer som större eller mindre klumpar eller skikt i fuktiga miljöer.  Kallas även sjömalm. Var vanligt i Fläcksjön på vikingatiden.
(
införd av nya webmastern som runt år 1955 fick se resterna av en sådan större "mark-ugn", här i Fläckebotrakten)

Det här skulle vikingarna ha sett: Tryck => Bauta-smide
(infört av nya webmastern, vid ett senare tillfälle)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här är en uppsnappad berättelse i gröngräset, från en hembygdsfest för 65 år sedan. Berättelsen handlade om, vad danska soldater fick höra i en erövrad kyrka någonstans i södra Sverige (då danskarna på 1500-talet försökte erövra hela mellansverige). Soldaterna mötte "ett oväntat motstånd" här i trakten runt Sätrabrunn-Salbohed, i form av "naturens nycker", såsom TRÄSK & SJÖ (där många gick ner sig på Hemmingbo-myren och även drunknade i Gussjön):
- Milde Herren Gud, bevare oss från Hemmingbo-myra och Gussjö-plutt, predikade då den danske prästen inför de danska soldaterna i
kyrkan, någonstans där i södra Sverige !
Vidare så har en av mina vuxna barn i mellanstadiet (Hedens skola), då sett (på något museum) en dansk kanonkula från Hemmingbo-myren och på min fråga om hur den såg ut, fick jag svaret att "den såg bara ut som en rostig järnklump" (kanske möjligen en ovanligt stor myrmalms-klump, Ha ha).                                                                                                                                               (infört av nya webmastern)

Danska soldater         Så här, kan "dom" ha sett ut?
 

Gammelgården.

 

START

OM OSS

HISTORIA
från trakten

SEVÄRDHETER

AKTIVITETER

RUNT 1918

ÅRSBERÄTTELSE

GAMLA BILDER

 

Webmaster:
Magnus von Knorring
Amanda Studio Design 2005